Nadchodzi zima - nie bądźmy obojętni na los innych

03-12-2014, 11:11

Straż Miejska w Łęcznej rozpoczyna tegoroczne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimowym. Nie pozostawajmy obojętni na losy osób, którym może zagrażać wychłodzenie organizmu.

W okresie utrzymywania się niskich temperatur zostaną wzmożone działania prewencyjne w zakresie patrolowania miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone zamarznięciem – bezdomni, kontrole przystanków autobusowych, piwnic, zaułków, skwerów, wąwozów, opuszczonych posesji, miejsc gromadzenia się osób z tzw. marginesu społecznego.

We współpracy z MOPS-em będą ustalane adresy i sprawdzane warunki u osób starszych mieszkających samotnie, osób nie posiadających środków na zapewnienie sobie należytego ogrzewania.

Osoby bezdomne strażnicy informują o najbliższych punktach pomocy w Lublinie i Świdniku oraz o możliwości przewiezienia ich do schroniska, noclegowni.

Szczególnie narażeni na wychłodzenie organizmu są ludzie sięgający po alkohol. Na nich także należy zwracać szczególną uwagę.

Jeśli ktoś zauważy osobę, która potrzebuje pomocy, może poinformować Komendę Straży Miejskiej. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 81 75 20 548 oraz 603 888 022.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza