Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego

08-04-2016, 12:21

Na konkurs ogłoszony na podstawie zarządzenia nr 28/2016 Burmistrza Łęcznej z dnia 11 marca 2016 r. wpłynęła 1 oferta. Dokonując jej oceny uwzględniono spełnienie warunków formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu w załączniku.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza