III Edycja Konkursu Literackiego "Niepełnosprawność w moich oczach"

06-04-2007, 07:50

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprasza do wzięcia udziału w III Edycji Konkursu Literackiego "Niepełnosprawność w moich oczach".

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: "Nie patrz na mnie z tak daleka…". Celem konkursu jest m.in. propagowanie i promocja twórczości literackiej mieszkańców gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego, integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz budowanie wobec nich postaw tolerancji.

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zajmujących się twórczością literacką, w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Zapraszamy wszystkich miłośników pióra do podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Oczekujemy na prace do dnia 6 czerwca 2007r. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres ul.Akacjowa11, 21-010 Łęczna, w kopercie z dopiskiem Konkurs Literacki. Kartę zgłoszenia oraz regulamin można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia, oraz w bibliotekach publicznych na terenie Łęcznej lub pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

R
ozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi 28 czerwca 2007. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w Tomiku Poezji i Prozy.

Zorganizowanie konkursu jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy Łęczna i Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Informacji o konkursie udziela p. Ewa Kaźmierczak tel. 081 462-72-74.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza