Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

26-04-2010, 14:31

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ
ZARZĄDZENIEM NR 26/2010 z dnia 26 kwietnia 2010
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146)


ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza