Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

15-05-2009, 10:32

BURMISTRZ ŁĘCZNEJ
ZARZĄDZENIEM NR 51/2009 z dnia 13 maja 2009
w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zarządza przeprowadzenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza