Procedura aktualizacji "Mapy aktywności organizacji pozarządowych Gminy Łęczna"

04-05-2007, 13:14

Procedura aktualizacji "Mapy aktywności organizacji pozarządowych Gminy Łęczna"


1. „Mapa aktywności organizacji pozarządowych Gminy Łęczna”, zwana dalej „Mapą”, została opracowana na podstawie informacji własnych oraz ankiet – formularzy identyfikacyjnych organizacji pozarządowej – otrzymanych od organizacji pozarządowych.

2. Mapa jest otwarta dla wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Łęczna i będzie aktualizowana pod koniec półrocza każdego roku kalendarzowego.

3. Formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej www.leczna.pl, a w wersji tradycyjnej (papierowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, (pok. 11) oraz na st. d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi (pok. 10).

4. Odpowiednio: do 31 maja i do 30 listopada, do Urzędu Miejskiego w Łęcznej osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, powinien trafić wypełniony formularz identyfikacyjny organizacji pozarządowej. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować niezamieszczeniem informacji o danej organizacji.

5. Za aktualizację „Mapy” odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Miejskiego w Łęcznej zajmujący stanowisko ds. organizacji pozarządowych.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza