Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych planowanego do przebudowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej (ul. Szkolna 53)

04-04-2018, 08:37

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych planowanego do przebudowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej (ul. Szkolna 53).
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XLVI/336/2006 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna.
W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza