Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych planowanego do przebudowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej (ul. Szkolna 53)

26-02-2018, 14:29

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych planowanego do przebudowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej (ul. Szkolna 53)

Gmina Łęczna planuje inwestycję polegającą na przebudowie basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęcznej (ul. Szkolna 53), która obejmować będzie:
1.    Przebudowę budynku basenu (wykonanie pomieszczeń chlorowni, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie tynków, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki, układanie płytek, wymiana stolarki) wraz z zapleczem szatniowym i wyposażeniem.
2.    Modernizację niecki basenu.
3.    Technologię uzdatniania wody basenowej.
4.    Instalację wodno–kanalizacyjną zaplecza szatniowo–sanitarnego basenu.
5.    Instalację wentylacji zaplecza szatniowo–sanitarnego basenu.
6.    Przebudowę parkingu przy basenie.
Ze zmodernizowanego obiektu będą mogli korzystać między innymi uczniowie  w ramach zajęć wychowania fizycznego, członkowie klubów sportowych, a także mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.
Uwagi i sugestie dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych planowanego  do przebudowy basenu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 12 marca 2018 r.
- osobiście do Biura Obsługi Interesanta (pok. nr 8), budynek Urzędu Miejskiego  w Łęcznej, lub
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5,  21-010 Łęczna, lub
- pocztą elektroniczną na adres: info@um.leczna.pl

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Łęczna, szczególnie środowiska osób niepełnosprawnych i organizacje sportowe.

W załączeniu prezentujemy załączniki:

•    Formularz konsultacji
•    Projekt zagospodarowania terenu
•    Rzut basenu_1
•    Rzut basenu_2
•    Rzut parteru
•    Rzut piętra

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza