Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał

17-11-2017, 13:26

dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujące projekty uchwał:
- projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku (akt prawa miejscowego)
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (konsultowany fakultatywnie)
- projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (konsultowany fakultatywnie)
Dokumenty zostały opublikowane w dn. 30.10.2017 r. na stronie internetowej www.leczna.pl z możliwością składania wniosków do dn. 13.11.2017 r. Projekty zostały również poddane konsultacjom z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu zorganizowanym w dn. 31.10.2017 r.
W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionych projektów uchwał.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza