Wszystkie OPP zgłaszają konta

15-01-2009, 07:51

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, z którego wynika, że obowiązek zgłaszania przez organizacje pożytku publicznego (OPP) numerów kont do urzędów skarbowych dotyczy wszystkich OPP – także tych, które przekazały numery kont w zeszłym okresie rozliczeniowym.

W komunikacie MF czytamy m.in. „Każda organizacja pożytku publicznego, chcąca podczas najbliższej akcji rozliczeniowej otrzymać 1% podatku, zobowiązana jest do przekazania właściwemu organowi podatkowemu informacji o numerze rachunku bankowego”.

Przypomnijmy, że obowiązek ten dotyczy tych OPP, kótre znalazły się na liście organizacji uprawnionych do zbierania 1% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym. Listę opublikowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - /wiadomosci/425238.html. Numery kont należy zgłaszać do 31 stycznia 2009 r. Jeśli organizacja tego nie uczyni - nie dostanie zadeklarowanych na jej rzecz przekazów 1%.

Cały komunikat MF dostępny jest pod adresem: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=156495&typ=news&PortalMF=dae31a73f34f53cdbdf1cd48cc88ff19


Źródło: www.ngo.pl

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza