Budowa boiska wielofunkcyjnego

09-04-2014, 17:28

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z polami do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową o nawierzchni poliuretanowej i wym. 22,00 m x 44,00 m wraz z odwodnieniem i kompletnym wyposażeniem. Po obwodzie boiska wybudowano piłkochwyt o wysokości 4,00 m. Wybudowano cztery hybrydowe zestawy oświetlenia boiska. Przebudowano kolidujący odcinek kanalizacji deszczowej. Boisko zlokalizowane jest na terenie Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 519.770,50 zł
Kwota dofinansowania: 170.000,00 zł

Okres realizacji: 2013