Przebudowa ul. Patriotów Polskich

09-04-2014, 17:24

Przebudowano ulicę na całej długości, w tym wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, miejsca postojowe i chodniki z kostki brukowej, wymieniono elementy odwodnienia.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 303.470,84 zł

Okres realizacji: 2012