Termomodernizacja budynku szkoły w Ciechankach Łęczyńskich

08-04-2014, 10:23

Zadanie było realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie nr B2-30-0457 zawartej w dniu 04.06.2004r.

Termomodernizacja budynku szkoły w Ciechankach Łęczyńskich obejmowała: modernizację instalacji c.o., ocieplenie stropodachu nad całym budynkiem i wykonanie nowego pokrycia, ocieplenie ścian zewnętrznych i elewacji w technologii lekkiej mokrej.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 90,811,49 zł
Kwota dofinansowania ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich: 38.128,00 zł
Okres realizacji: 2004

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza