Przebudowa Rynku III

09-04-2014, 15:37

Przebudowa obejmowała Rynek III wraz z fragmentami ulicy Łańcuchowskiej i Placu Kanałowego.Na terenie rynku w latach 60-tych wybudowano bloki, a na jego obrzeżach stoją domy jednorodzinne.Prace prowadzone na Rynku III miały na celu podniesienie atrakcyjności, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej tej części miasta.

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Rynku III obejmowało modernizację 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Rynek III i Plac Kanałowy, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę układu komunikacyjnego z parkingami i chodnikami oraz wykonanie placu zabaw i placu do gimnastyki. W otoczeniu bloków rozmieszczono elementy małej architektury i ustawiono nowe słupy oświetleniowe. Tereny zielone uporządkowano i uzupełnione o nowe nasadzenia. Nad bezpieczeństwem czuwają kamery monitoringu miejskiego.

Modernizacja budynków mieszkalnych

Wykonano docieplenie ścian 5 budynków przy Rynku III i Placu Kanałowym wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w piwnicach, wymianą drzwi wejściowych do budynków, naprawą płyt balkonowych, ociepleniem stropu, wymianą pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

Jezdnie, chodniki i parkingi

W ramach projektu przebudowano układ drogowy w rejonie ulic Rynek III, Plac Kanałowy oraz Łańcuchowska. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną i nawierzchnię z kruszywa zastąpiła kostka brukowa w kolorze czarnym i szarym. Chodniki wykonano z płyt w kolorze szarym.
Łącznie zmodernizowano 636 m ulic i 1037 m chodników. Na terenach nieurządzonych i zdegradowanych powstało 58 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Kanalizacja deszczowa

Dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Rynek III, Łańcuchowska i Plac Kanałowy wybudowano kanalizację deszczową o długości 608,2 m. Wody opadowe z Rynku III poprzez sieć kanalizacji deszczowej są odprowadzane do Wieprza.

Oświetlenie

Zdemontowano istniejące oświetlenie kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie zamontowano25 stylizowanych lamp.

Mała architektura i zieleń

W otoczeniu odnowionych bloków rozmieszczone elementy małej architektury - ustawiono 33 ławki oraz 7 koszy na śmieci.

Dla najmłodszych mieszkańców wybudowano plac zabaw oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu (zestaw small fitness). Plac zabaw posiada bezpieczną nawierzchnię zbudowaną z dwóch warstw granulatu gumowego oraz jest ogrodzony płotkiem z elementów drewnianych i stalowych.Tereny zielone zostały uporządkowane i uzupełnione o nowe nasadzenia.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza