Przebudowa Rynku I

09-04-2014, 15:22

Rynek I położony jest na Starym Mieście, zajmuje powierzchnię 1,30 ha i jest częścią wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Łęczna. Na Rynku I stoi zabytkowy budynek dawnego ratusza, obecnie Urząd Stanu Cywilnego.

Kompleksowa przebudowa Rynku I miała na celu przystosowanie go do pełnienia funkcji reprezentacyjnego placu miejskiego. W ramach realizacji tego zadania wykonano następujące działania:
- przebudowa placu, jezdni, chodników i parkingów wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- przebudowa sieci energetycznych,
- urządzenie zieleni oraz wykonanie i ustawienie elementów małej architektury,
- wykonanie 2 fontann w formie placu wodnego,
- ustawienie automatycznej toalety systemowej.

Uzupełnieniem przebudowy Rynku I był remont dawnego ratusza, czyli obecnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono wymianę dachu i remont elewacji. Budynek USC jest podświetlony, a na jego tyłach urządzono ogród różany. Teren rynku jest monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Drogi i plac

Nawierzchnie placu, chodników, jezdni i miejsc postojowych wykonano z brukowej kostki betonowej, kostki kamiennej i płyt granitowych. Część nawierzchni placu została wzmocniona w celu umożliwienia wjazdu wozów technicznych oraz ustawienia sceny.W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmodernizowano 360 metrów dróg i 700 metrów chodników. W celu sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe wykonane z kostki betonowej oraz odwodnienie do wybudowanej w projekcie kanalizacji deszczowej.

Wzdłuż ulic wykonano 48 prostopadłych miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.W celu ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w rejonie dojścia do przejść dla pieszych zastosowano płyty dotykowe oraz obniżone krawężniki.

Oświetlenie oraz iluminacja budynku USC i drzew

Projekt przewidywał demontaż istniejącego osprzętu oświetleniowego kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie montaż oświetlenia drogowego oraz oświetlenia i iluminacji placu.
Funkcję demontowanych opraw oświetleniowych przejęły nowe latarnie. Zarówno plac, jak i ulice wokół niego są oświetlone lampami metahalogenkowymi - 8 ozdobnymi latarniami i 19 latarniami na słupach ulicznych. Oprawy oświetleniowe wykonano z materiałów gwarantujących eksploatację przez minimum 15 lat.
Drzewa oraz front budynku USC podświetlają oprawy wbudowane w podłoże.

Fontanny

Na Rynku I wybudowano 2 fontanny w formie placu wodnego- łącznie 31 przeźroczystych strumieni o indywidualnie regulowanej wysokości. Każdy z nich podświetlony przez kolorowy reflektor ledowy. Pod nawierzchnią placu mieści się maszynownia. Umieszczono w niej wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych. Urządzenia są sterowane automatycznie.

Toaleta automatyczna

Stary szalet miejski rozebrano, a w jego miejscu powstała nowa toaleta automatyczna przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Mała architektura Na rynku zostaną ustawiono 42 ławki parkowe odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm oraz 15 koszy na śmieci. Ławki i kosze są przymocowane na stałe do nawierzchni placu. Wzdłuż ulicy po wschodniej i południowej stronie rynku zamontowano słupki oddzielające plac od jezdni.

Zieleń

Rewitalizacja Rynku I wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Usunięto drzewa w złym stanie zdrowotnym, zdeformowane oraz te, które kolidowały z nowym zagospodarowaniem placu oraz z jego uzbrojeniem. Najcenniejsze drzewa pozostawiono.
Pod istniejącymi drzewami posadzone byliny okrywowe dobrze znoszące zacienienie. Wzdłuż ulicy Krasnystawskiej, w celu zminimalizowania oddziaływania drogi na teren rekreacyjny, nasadzono dęby szypułkowe o kolumnowym pokroju korony. Za budynkiem USC urządzono rozarium.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza