Budowa parkingu i drogi dojazdowej do kościoła pw. Św. Barbary

09-04-2014, 14:12

W ramach inwestycji wybudowano parking; drogi manewrowe o nawierzchni z kostki brukowej, stanowiska parkingowe z płyt ażurowych, chodniki z kostki brukowej i zieleńce.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 252.706,20 zł
Okres realizacji: 2007