Przebudowa dróg gminnych w Trębaczowie

09-04-2014, 13:55

W ramach inwestycji przebudowano drogi gminne 105190L i 105191L w Trębaczowie o łącznej powierzchni jezdni 7376,78 m2. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej utwardzone pobocza i zjazdy oraz odwodnienie.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 977.383,59 zł
Okres realizacji: 2007

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza