Przebudowa dróg gminnych w Trębaczowie

09-04-2014, 13:55

W ramach inwestycji przebudowano drogi gminne 105190L i 105191L w Trębaczowie o łącznej powierzchni jezdni 7376,78 m2. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej utwardzone pobocza i zjazdy oraz odwodnienie.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 977.383,59 zł
Okres realizacji: 2007