Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w dolinie rzeki Świnki w Łęcznej

09-04-2014, 13:37

Łącznie wybudowano 1720 m ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej, na odcinku od ul. Jagiełki do ul. Chełmskiej w Łęcznej.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 655.636,14 zł
Okres realizacji: 2003 – 2008

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza