Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w dolinie rzeki Świnki w Łęcznej

09-04-2014, 13:37

Łącznie wybudowano 1720 m ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej, na odcinku od ul. Jagiełki do ul. Chełmskiej w Łęcznej.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 655.636,14 zł
Okres realizacji: 2003 – 2008