Budowa cmentarza komunalnego

09-04-2014, 13:28

I etap budowy cmentarza komunalnego obejmował: zagospodarowanie terenu o powierzchni 1 ha i wybudowanie: ogrodzenia, parkingu dla samochodów, oświetlenia przy bramie głównej, przyłącza elektrycznego i wod-kan, instalacji wodociągowej podziemnej z punktami czerpalnymi, alei głównej i chodników, domu przedpogrzebowego z dojściem i podjazdem,  oraz kolumbariów.

Koszty całkowite realizacji inwestycji: 2.643.027,32 zł
Okres realizacji: 2008 – 2013