Nowe ulice w Łęcznej

01-06-2006, 08:55

Ulica Różana - biegnie równolegle do ulicy Krasnystawskiej na odcinku od planowanej zieleni osłonowej przy alei Jana Pawła II w kierunku południowym do projektowanej ulicy łączącej ulicę Krasnostawską z ulicą Lisa-Błońskiego.

Ulica Tulipanowa jest prostopadła do ulicy Różanej od strony północnej.

Ulica Magnoliowa - ulica biegnąca od ulicy Krasnystawskiej poprzez skrzyżowanie z ulicą Różaną do planowanej promenady.

Ulica Perłowa - biegnąca równolegle do ulicy Krasnystawskiej na odcinku od projektowanej ulicy łączącej ul. Krasnystawską z ulicą Lisa-Błońskiego w kierunku południowym do projektowanej zieleni parkowej.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza