Ranking Samorządów 2006 w "Rzeczpospolitej"

21-07-2006, 08:47

Łęczna zajęła 39 miejsce w Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich w najnowszym Rankingu Samorządów opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
W rankingu zostały uhonorowane te samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2002-2005 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Skorzystano w tym przypadku z danych z Ministerstwa Finansów.

Dokonano wyboru 450 samorządów, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu. W tym gronie znalazło się 50 miast na prawach powiatu, 200 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich.

Wśród gmin województwa lubelskiego Łęczna zajęła czwarte miejsce po Puławach, Łukowie i Krasnymstawie.

W rankingu były punktowane następujące zagadnienia:
A - tempo wzrostu wydatków majątkowych (2002 - 2005)
B - pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca (2004 - 2005)
C - zadłużenie (zobowiązania do dochodów 2002 - 2005)
D - nadwyżka operacyjna (2002 - 2005)
E - tempo wzrostu dochodów własnych (2002 - 2005)
F - przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych (2002 - 2005)
G - dynamika wydatków: transport (2002 - 2005)
H - dynamika wydatków: ochrona środowiska (2002 - 2005)
I - udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2002 - 2005)
J - wydatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (2002 - 2005)
K - wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów (2004 - 2005)
M - liczba podmiotów gospodarczych (2002 - 2005)
N - czy urząd działa na podstawie normy ISO
O - czy w urzędzie opracowano wieloletnie plany inwestycyjne (2002 - 2005)
R - liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych (2002 - 2005)

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza