Nowe sieci na Starym Mieście

10-10-2019, 13:48

Ponad kilometr sieci wodociągowej i 730 metrów sieci kanalizacyjnej, a także 108 przyłączy do wodociągu i kanalizacji, to efekt półrocznych prac na Starym Mieście. Wszystko kosztowało prawie 2 mln złotych.
Właśnie zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji. Jest to pierwszy etap rewitalizacji Starego Miasta. Z nowych sieci najbardziej ucieszą się mieszkańcy ulic Rynek II, Partyzanckiej, Spółdzielczej, Bożnicznej, Północnej, 11 Listopada, Krótkiej, Kościuszki, Nowokościelnej i Lubelskiej.

Inwestycja przyniesie szereg korzyści mieszkańcom starej Łęcznej. Przede wszystkim zmniejszy się ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wody przez ścieki wypływające z nieszczelnych szamb, poprawi się jakość dostarczanej wody dzięki eliminacji azbestocementu i ołowiu z wodociągu. Łatwiejsze stanie się też zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców.

Za nadzór nad inwestycją odpowiadało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Łęczna” Sp. z o.o.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza