Podatek od środków transportowych - przypomnienie

10-09-2019, 10:22

Burmistrz Łęcznej
p r z y p o m i n a


o terminie płatności  II raty
podatku od środków transportowych.

Podatek płatny jest bez wezwania
do 16 września.

Obowiązkiem właściciela (współwłaściciela) środka transportowego
jest złożenie organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1
wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1.
Wzór opublikowany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 grudnia 2018 r. – poz. 2436.

Uwaga!
Do wpłat  uiszczonych po terminie naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza