Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii - 17 maja 2019 r.

11-05-2019, 10:55

Burmistrz Łęcznej informuje, że Gmina zamierza przystąpić do złożenia wniosku na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (OZE) dla mieszkańców Gminy Łęczna. Wniosek złożony zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”. Nabór wniosków planowany jest na sierpień 2019 roku.

W związku z powyższym, Burmistrz Leszek Włodarski zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane szczegółowe informacje na temat ww. projektu, takie jak:

1. Możliwości skorzystania przez mieszkańców z dotacji w ramach Programu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
2. Korzyści, jakie można uzyskać z zainstalowania instalacji OZE.
3. Mechanizm finansowy, korzyści i procedura Programu.
4. Możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie odbędzie się 17.05.2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 12 w Łęcznej.

Serdecznie zapraszamy!

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza