Informacja o losowaniach członków Obwodowych Komisji Wyborczych

26-04-2019, 16:00

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Łęczna obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie I informuje, co następuje:


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2, 
- Nr 7, w liczbie 1, 
- Nr 8, w liczbie 1, 
- Nr 9, w liczbie 1, 
- Nr 11, w liczbie 2, 
- Nr 12, w liczbie 2, 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 3
- Nr 16

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza