Nowe stawki za śmieci

11-04-2019, 09:47

Podczas środowej sesji w dniu 10 kwietnia 2019 r. radni zajęli się kwestią ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa ta została zdjęta z porządku obrad poprzedniej sesji na wniosek Komisji Rewizyjnej. Stało się tak dlatego, że niektórzy radni mieli wątpliwości związane z przedstawioną kalkulacją. Komisja Rewizyjna sprawdziła wszystkie dane z Urzędu Miejskiego i otrzymane ze Spółki PGKiM.

Badanie potwierdziło prawidłowość kalkulacji i nikt z radnych nie zgłaszał już na sesji żadnych wątpliwości. Za podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 7 radnych było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Niepodjęcie uchwały podwyższającej opłaty i obciążenie skutkami budżetu gminy wiązałoby się z koniecznością rezygnacji z planowanych inwestycji i innych koniecznych wydatków zaplanowanych w budżecie. Nikt z radnych, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały nie złożył takiego wniosku.

Nowe opłaty w wysokości 17 zł za śmieci segregowane i 25 zł za śmieci niesegregowane wejdą w życie od 1 czerwca 2019 r.

Podwyżka opłat związana jest z ogromnym wzrostem kosztów tzw. zewnętrznych (niezależnych od gminy i PGKiM). Warto zwrócić uwagę, że stawka 17 zł za śmieci segregowane obowiązuje w Świdniku już od grudnia 2018 r., a w Lublinie stawki zaczynają się dla jednej osoby od kwoty 21 zł za śmieci segregowane, choć stawka opłaty ustalana jest od gospodarstwa domowego.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza