Ile po nowemu zapłacimy za śmieci?

20-03-2019, 14:55

W poniedziałek 18 marca br. nastąpiło otwarcie przetargowych ofert na  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Znamy już oferowane stawki. Jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Łęcznej.

Jak można było się spodziewać, nastąpił gwałtowny wzrost stawek, które muszą przełożyć się na wzrost opłat dla mieszkańców. Ten temat będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ceny przetargowe przełożą się na opłaty w wysokości 17 zł za osobę przy śmieciach zbieranych selektywnie i 25 złotych za osobę przy odpadach zmieszanych.

Obserwując inne miasta, spodziewaliśmy się znacznego wzrostu cen opłaty śmieciowej, na co wpływ mają przede wszystkim czynniki zewnętrzne – mówi Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej. Dokładne wyliczenia pokazały, że aby system śmieciowy się zamknął i bilansował w tym roku, opłata śmieciowa ponoszona przez mieszkańców Gminy Łęczna powinna wynosić ponad 19 zł za osobę. Podjęliśmy jednak decyzję, że nie będzie ona większa niż 17 złotych za osobę. Brakujące pieniądze w wysokości około pół miliona złotych dołożymy z budżetu miasta – dodaje burmistrz. Nowe opłaty obowiązywać będą od 1 maja br.

Co wpłynęło na wzrost cen?
- Przygotowana i złożona przez nas oferta nie przewiduje zarabiania na Gminie Łęczna – wyjaśnia Radosław Tkaczyk prezes spółki PGKiM. Nasi konkurenci wprost mówią, że nie wzięli udziału w przetargu w Łęcznej, bo wiedzą że nie są w stanie zaproponować niższych niż my stawek.

Na kształtowanie nowych cen wpływ miała m.in. zmieniona opłata marszałkowska za składowanie odpadów na wysypisku, generująca wzrost cen o 200 tys. złotych rocznie, wzrost pensji minimalnej o 12 procent – 200 tys zł rocznie, koszt inwestycji i amortyzacji kolejne 200 tys. złotych, a przede wszystkim  ponoszona od 2017 roku tzw. opłata termiczna za utylizację odpadów niesegregowanych generująca dla nas  700 tys. złotych kosztów. Daje to łącznie 1,3 miliona złotych nowych kosztów do systemu śmieciowego.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza