Publiczna dyskusja nad planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna

15-03-2019, 09:53

W czwartek 14 marca odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi zmianami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczna.

W sali Rady Miejskiej w Łęcznej zjawiło się kilkadziesiąt zainteresowanych osób. Dyskusja momentami robiła się bardzo gorąca.

Przypominamy, że Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 r.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza