Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w Łęcznej

14-03-2019, 12:09

Stowarzyszenie AGAPE w ramach zadania powierzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Punkt wsparcia działa w Łęcznej.

Do zadań realizowanych w ramach OPOPP należy:
•bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,
• bezpłatne poradnictwo psychologiczne wraz z pomocą psychologiczną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, członków ich rodzin oraz świadków przestępstw,
• bezpłatne wsparcie socjalne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich członków rodzin.


W ramach wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwości można zapewnić osobie pokrzywdzonej przestępstwem następujące formy wsparcia:
• pomoc prawną,
• psychoterapię lub pomoc psychologiczną,
• pomoc psychiatryczną,
• pokrywanie kosztów świadczeń  zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych,
• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach,
• finansowanie szkoleń i kursów,
• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
• dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem w/w spraw,
• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
• finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
• finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
• finansowanie kosztów wyjazdu małoletniego wraz z osobą podczas którego udzielana będzie pomoc, o którym mowa w par. 36 pkt 4 rozporządzenia
• zakup urządzeń i wyposażenia


Dyżury w punkcie w Łęcznej (Plac Kościuszki 22 - budynek Urzędu Miasta Łęczna), odbywają się w następujących terminach:
•    czwartek – 8.00-12.00 - radca prawny,
•    piątek – 8.00-12.00 - psycholog - pracownik pierwszego kontaktu,
•    piątek – 12.00-17.00 – psycholog/psychoterapeuta , 
Na porady obowiązują zapisy pod numerem:  782 515 474  lub (81) 534 38 87

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza