Rada Miejska w Łęcznej jednogłośnie przyjęła budżet na 2019 rok

31-12-2018, 08:16

Wszyscy 21 radni głosowali za przyjęciem uchwały.  A tak w liczbach kształtuje się budżet gminy na 2019 rok:

- dochody budżetu gminy – 87.252.650 zł
- wydatki budżetu gminy – 86.029.650 zł
- przyszłorocznym budżecie pojawia się niespotykana od wielu lat nadwyżka w wysokości 1.223.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Najważniejsze wydatki budżetowe:
- oświata i wychowanie – 35 mln zł
- rodzina – 18 mln zł
- pomoc społeczna – 10 mln zł

Najważniejsze inwestycje drogowe:
- przebudowa ul. Gwarków – 380 tys. zł
- przebudowa ul. Pasternik i Przemysłowej – 2 mln zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105187L Zofiówka - Nowogród - 300 tys. zł

Najważniejsze inwestycje:
- rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – etap II
- rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze – II etap
- przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 5,5 mln zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej – 937 tys. zł
- modernizacja basenu – 1,2 mln zł
- budowa wodnego placu zabaw – 120 tys. zł
- rozbudowa monitoringu miejskiego i w Parku Podzamcze – 180 tys. zł

Fundusz partycypacyjny (osiedlowy):
- Osiedle Bobrowniki i Niepodległości – budowa wodnego placu zabaw – 120 tys. zł
- Osiedle Samsonowicza – uporządkowanie i oczyszczenie wąwozu – 60 tys. zł
- Osiedle Stare Miasto – zakup kruszywa w celu uzupełnienia ubytków drogowych oraz pielęgnacja zieleni – 25 tys. zł
- Osiedle Kolonia Trębaczów – modernizacja drogi gminnej na działce 386 (wyznaczenie geodezyjne i utwardzenie) – 12 tys. zł

Fundusz sołecki (zadania realizowane w 16 wsiach na terenie naszej gminy) – 246.496,35 złDane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza