Publiczne losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Łęcznej

28-09-2018, 09:43

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej


Miejska Komisja Wyborcza w Łęcznej zawiadamia,
że na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
przyzna w drodze losowania numery listom kandydatów zarejestrowanym więcej niż w jednym okręgu wyborczym
w wyborach do Rady Miejskiej w Łęcznej,
którym jednolitych numerów nie przyznała Państwowa Komisja Wyborcza oraz Komisarz Wyborczy w Lublinie I.

Publiczne losowanie numerów odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 13.00,
w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 pok. nr 19.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Elżbieta Łucja Blicharska

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza