Skate park w Łęcznej czeka duża modernizacja

17-05-2018, 12:03

Rozebrane zostaną żelbetonowe fundamenty, wykonana nowa konstrukcja nawierzchni Skate Parku w postaci nowej płyty, nowy bieg schodów łączących jej dwie części.

Modernizacja uzasadniona jest koniecznością poprawy funkcjonalności obiektu ze względu na zły stan techniczny nawierzchni płyty na której widoczne są spękania i odspojenia betonu, a także dostosowanie obszaru do wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna, a w szczególności: ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury, ograniczenia oddziaływania obiektu na środowisko.
Nowa nawierzchnia skate parku będzie miała podwyższoną odporność na warunki zewnętrzne – korozję chlorkową, korozję karbonatyzacyjną, przemrażanie – zamrażanie.

Prace będą kosztowały około 230 tysięcy złotych i powinny zakończyć się w wakacje.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza