„Globalnie w bibliotece” – spotkanie dla seniorów

14-05-2018, 11:56

Nasza biblioteka przystąpiła do programu „Globalnie w bibliotekach”, który skierowany jest do wszystkich bibliotek działających na terenie Polski. Program ten ma na celu zaangażowanie użytkowników bibliotek w dyskusję dotyczącą pomocy humanitarnej. Organizatorami programu są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polska Akcja Humanitarna https://www.pah.org.pl/ .

Z tej okazji gościliśmy w dniu 10.05.2018 r. w Bibliotece Głównej seniorów z Klubu e- Senior.

Prowadząca spotkanie Joanna Wronisz, wykorzystując plakaty o działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, wprowadziła seniorów w tematykę spotkania oraz opowiedziała o zagrożeniach jakim ulegają ludzie w krajach dotkniętych wojnami lub katastrofami naturalnymi i o pomocy jaka jest im udzielana. Przytoczone przykłady katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych  np. w Syrii, w Sudanie Południowym, w Nepalu, na Filipinach przybliżyły seniorom rzeczywistość, która pomimo, że dla nas jest odległa to nie pozbawia nas współczucia dla cierpiących.

Następnie zaproszeni goście obejrzeli film o Chimamandzie Adichie nigeryjskiej pisarce, która opowiedziała o „niebezpieczeństwie jednej historii”. https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pl . Film miał na celu ukazanie stereotypów dotyczących poglądów na temat ludzi, którym przypisuje się różne, często nieprawdziwe historie dotyczące ich życia.

Na koniec spotkania seniorzy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w dyskusji na temat pomocy humanitarnej. Wypowiadali się o stereotypach dotyczących narodowości, ras i różnych grup społecznych. Wymieniali się opiniami na temat tego, skąd mogą czerpać wiedzę, aby mieć lepiej rozbudowany obraz świata i czy „jedna historia” każdego z nas zawsze jest wycinkiem prawdziwej rzeczywistości o nas samych.

Dla seniorów uczęszczających do biblioteki było to ostatnie spotkanie w sezonie wrzesień/maj. Następne rozpoczną się po wakacjach. Miłym akcentem kończącym cykl corocznych spotkań był występ młodzieży z VII klasy Szkoły Podstawowej oraz II i III klas Gimnazjum ze szkoły przy ul. Piłsudskiego 12. Uczniowie zaprezentowali widowisko poetycko- muzyczne z motywem przewodnim – kobietą pod kierunkiem Małgorzaty Zielińskiej i Mirosława Kozery. Występ bardzo podobał się seniorom, którzy żywo i entuzjastycznie reagowali na muzykę, piosenki i teatralne wykonanie tekstów przez młodzież.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach „Tygodnia Bibliotek”, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Do wolność czytania”

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza