Konsultant ds. zdrowia psychicznego

11-05-2018, 14:38

W ramach Projektu ,,Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” dofinansowanego  ze środków Aktion Mensch e.V  zostali wyłonieni konsultanci ds. zdrowia psychicznego obejmujący swoim zasięgiem  m.in.  teren powiatu łęczyńskiego.

Zakres obowiązków Konsultanta ds. zdrowia psychicznego  w Projekcie obejmuje udzielanie w ramach funkcjonującego Punktu Pierwszego Kontaktu, wstępnych konsultacji dla osób ze schorzeniami psychicznymi i ich rodzin tj:
1. Łączenie istniejących ofert w kompletne pakiety dostosowane do sytuacji klienta.
2. Nawiązywanie kontaktu i skierowanie do odpowiednich organizacji i instytucji.
3. Prowadzenie wstępnych konsultacji dla osób potrzebujących i ich rodzin (poradnictwo świadczone osobiście, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej).
4. Rekomendacje dotyczące potrzeb osób chorych psychicznie i ich rodzin.

Konsultacji na terenie powiatu łęczyńskiego udziela:  Magdalena Kaleniec
(poniedziałek. godz. 16.00-18.00 – wymagane wcześniejsze umówienie telefoniczne), tel. 661-314-959,
 e-mail ,

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lublin  ul. Gospodarcza 32.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza