Badania archeologiczne w Podzamczu

26-04-2018, 08:45

Dwa tygodnie temu informowaliśmy o odkryciu śladów średniowiecznej osady podczas prowadzenia prac budowlanych przy rewitalizacji parku w Podzamczu. Przypomnijmy – po północnej stronie dawnej stajni pracujący robotnicy natrafili na ślady budynków, kości i ceramiki. Nadzorujący prace archeolog Michał Kubera powiadomił o znalezisku Urząd Ochrony Zabytków.

Przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego, wykonawcy robót, inspektora nadzoru archeologicznego oraz pracownika Urzędu Ochrony Zabytków 16 kwietnia odbyło się w miejscu znaleziska spotkanie, na którym potwierdzono odkrycie zabytków archeologicznych oraz zdecydowano o przeprowadzeniu interwencyjnych badań ratowniczych. Wiąże się to z koniecznością wyłączenia terenu o powierzchni ok. 150 m2 z prowadzenia robót budowlanych.

Od kilku dni na tym obszarze pracuje trzyosobowy zespół archeologów pod kierownictwem Pana Michała Kubery. Do tej pory odsłonięto stropy 3 obiektów o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Oprócz tego odkryto fragmenty ceramiki, fragmenty kości i polepy oraz metalowy przedmiot – prawdopodobnie nóż. Odnalezione obiekty datuje się na wczesne średniowiecze – do X wieku. W toku prac na bieżąco odkrywane są nowe przedmioty. Prowadzone badania potwierdzają wstępne założenia archeologów o istnieniu w tym miejscu wczesnośredniowiecznej osady.

Prace archeologów zakończą się na początku maja i nie będą miały wpływu na termin zakończenia inwestycji. Po zakończeniu badań powstanie dokładne opracowanie na temat znaleziska. Postaramy się je przybliżyć wszystkim zainteresowanym.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza