Projekt przebudowy spichlerza z dofinansowaniem PFRON

19-02-2018, 10:11

Niedawno informowaliśmy, o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt otrzyma ponad 2,5 mln zł, a ze środków budżetu państwa kolejne 460 tysięcy złotych.
To nie koniec dobrych informacji. Na początku lutego do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu 540 tysięcy na dofinansowanie wkładu własnego gminy. Pomoc dla Gminy Łęczna została przyznana w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, który zakłada wsparcie przedsięwzięć służących aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej trwa przygotowywanie umowy do podpisania.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza