Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD "Polesie"

08-02-2018, 10:37

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie". Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje będą udostępniane w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania  i ewaluacji działalności LGD "Polesie" i wdrażania LSR.


Link do ankiety - zapraszamy do udziału.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza