Gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych z Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2

22-11-2017, 13:20

Projekt polega na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 53 w Łęcznej. Zakres robót w ramach projektu obejmuje:
-  docieplenie ścian zewnętrznych części dydaktycznej i sportowej,
-  docieplenie stropodachu,
-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-  modernizacja instalacji wentylacji w części sportowej,
-  modernizacja instalacji: c.o., elektrycznej i odgromowej,
-   budowa instalacji fotowoltaicznej,
-  remont opaski wokół budynku,
-   modernizacja schodów i wejścia do szkoły,
-   przebudowa parkingu przy szkole.

Dzięki projektowi nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Inwestycja doprowadzi do energetycznego usprawnienia użytkowania budynku szkoły i zmniejszenia kosztów jego użytkowania.
Całkowita wartość projektu: 4 055 117,97 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 311 679,46 zł

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza