Bezpłatne szkolenie dla rolników

19-10-2017, 12:24

Bezpłatne szkolenie dla rolników
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie organizuje spotkanie informacyjne z zakresu:
Poddziałanie 3.1 w ramach PRO W 2014-2020 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.
Beneficjentami działania mogą być producenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020.
Spotkania odbędą się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, uf. Leszka Czarnego 3 w Lublinie w terminie:
1) dnia 08.11.2017 r.-godz. 10.00 i godz. 12.00,
2) dnia 09.11.2017 r.-godz. 10.00 i godz. 12.00.
Zgłoszenia osób zainteresowanych powyższym szkoleniem przyjmowane są telefonicznie pod numerami telefonów: (81) 536 37 12, (81) 536 37 20, (81) 536 37 35 do dnia 31.10.2017 r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza