Szkoła w Zofiówce zaprasza firmy do składania ofert na rozbudowę placówki

03-08-2017, 09:38

W ramach wygranego projektu nr. RPLU.13.05.00-06-0047/15-00 pt. "Poprawa dostępności do infrastruktury przedszkolnej dla dzieci z terenów wiejskich poprzez utworzenie przedszkola, w miejsce obecnego punktu przedszkolnego, przy Szkole Podstawowej w Zofiówce, gmina Łęczna” na dofinansowanie rozbudowy naszej szkoły informujemy o możliwości zgłaszania się zainteresowanych firm do ogłoszonego przetargu.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności FE dostępne po kliknięciu tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046652

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza