Rewitalizacja parku Podzamcze z dofinansowaniem. Jak zmieniamy park?

27-06-2017, 10:55

Informujemy, że 10 kwietnia 2017 r. Burmistrz Łęcznej podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.  „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”. Całkowita wartość projektu wynosi 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE oraz środków krajowych z budżetu państwa w wysokości 2,2 mln zł.

Prace przy rewitalizacji parku rozpoczęły się już w lutym tego roku. Do tej pory wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z zielenią parkową. Usunięto chore i uszkodzone drzewa oraz wykarczowano zakrzaczenia. Położono także kable pod oświetlenie parkowe oraz wybudowano wodociąg. Zakończono roboty przygotowujące grunt pod planowane nasadzenia.

W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe przy budowie schodów do parku od strony Starego Miasta oraz budowa chodnika poprawiającego dostęp do parku osobom niepełnosprawnym.  Przygotowywane są także placyki pod ławki oraz miejsca dla urządzeń siłowni plenerowej.

Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Galeria zdjęć z Parku w Podzamczu.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza