Zobacz koncepcję zachodniej pierzei Rynku II

21-06-2017, 11:09

  Przedstawiamy wstępną koncepcję funkcjonalno – przestrzenną rewitalizacji kwartału zabudowy przy Rynku II w Łęcznej. Została wykonana jako dokument uzupełniający „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023”.
   
  Zespół lubelskich architektów w składzie: Joanna Mużykowska, Sebastian Łuczkiewicz oraz Robert Kuryło zaproponował umieszczenie w zachodniej pierzei Rynku II wielofunkcyjnego budynku, w miejsce istniejącej obecnie zabudowy. Rozwiązania zaproponowane przez autorów wpisują się w założenia i cele Programu Rewitalizacji oraz są zgodne z opracowaną przez architekta Tadeusza Michalaka koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Starego Miasta. Zaproponowane funkcje nowego budynku są także odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców wyrażonych w konsultacjach społecznych.

  W nowym budynku zaprojektowano część mieszkalną, część usługową wielofunkcyjny hol główny oraz Miejską Bibliotekę Publiczną składającą się z czytelni dla dorosłych i dzieci oraz mediateki. Swoje miejsce w obiekcie znajdzie też Centrum Społeczności Lokalnej oraz archiwum miejskie. Wokół budynku zaprojektowano parking oraz przestrzeń publiczną z niewielkim skwerem.

  Poniżej przedstawiamy wizualizacje nowego budynku, a dla zainteresowanych szczegółami dołączamy kompletną koncepcję.

  Wstępna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wraz z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2023” powstała w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026” realizowanego na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Łęczna, a Województwem Lubelskim.

Koncepcja (15MB)

Projekt był realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.
Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza