Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie Łęczna

19-12-2016, 12:13

  Gmina Łęczna prowadzi działania mające na celu opracowanie i uchwalenie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”. Punktem wyjścia do tego procesu jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie gminy.  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przy udziale mieszkańców „Wielokryterialną analizą przestrzenną Gminy Łęczna” pozwalającą na delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Do dokumentu dołączamy „Raport z konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026”.

  Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział w konsultacjach.

  Na podstawie umowy nr 21/PR.POPT/2015 z dnia 20.07.2016 r. zawartej z Województwem Lubelskim, Gmina Łęczna realizuje projekt pn. „Opracowanie Planu Rewitalizacji Miasta Łęczna na lata 2016-2026”. Projekt jest realizowany ze środków własnych Gminy Łęczna, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

  Osoba do kontaktu: Adam Tarka, tel. 81-535-86-60

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza