Punkty konsultacyjno-doradcze „Promyk” dla osób chorych psychicznie i ich rodzin

16-11-2006, 09:41

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „ Iść przez życie z chorobą” - Rozwój sieci aktywnego wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin na terenie Powiatu Łęczyńskiego oraz wsparcie dla Rad Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu woj. lubelskiego dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu na terenie każdej gminy powiatu łęczyńskiego działają Punkty konsultacyjno-doradcze „Promyk”, w których konsultanci udzielają wsparcia osobom chorym psychicznie oraz członkom ich rodzin. W punktach można skorzystać z bezpłatnego wsparcia udzielanego przez pracownika socjalnego, lekarza psychiatrę, psychologa oraz prawnika.


Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza