Straż Miejska przypomina: 30 dni na usunięcie materiałów wyborczych

16-11-2006, 08:09

Straż Miejska przypomina, że po zakończonej kampanii wyborczej plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej muszą być usunięte w terminie do 30 dni po wyborach. Obowiązek dopilnowania tego terminu spoczywa na pełnomocnikach komitetów wyborczych.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Straż Miejska będzie wyciągać konsekwencje w stosunku do osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Przypominamy również, że - zgodnie z ordynacją wyborczą - burmistrz postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie do 30 dni po wyborach, a koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza